PostgreSQL Cocoa Framework - TechNotes

TN001 - (PostgreSQL *)clone:(int *)errorCode - what's for ?